Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zriadenie účtu Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Prima Banka, a. s.
0.00 €
Stavebné práce ZŠ Hrabské - ihrisko Odb.: Obec Hrabské
Dod.: KULL, s. r. o.
23078.90 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Cimbaľák s. r. o.
0.00 €
Zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na priestranstvách verejnosti prístupných na území obce Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Občianske združenie Druhá šanca
0.00 €
Zhotovenie stavebných prác na zákazke - "Hasičská zbrojnica - Hrabské" Odb.: Obec Hrabské
Dod.: SK JULIO, s. r. o.
46531.58 €
Prenájom lesného pozemku Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hrabské
1.00 €
Prenájom lesného pozemku o výmere 2599 m2 Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hrabské
1.00 €
Balik Biznis linka M - ZŠ Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
19.99 €
Balík Biznis linka M - MŠ Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
19.99 €
Spresnenie indikatívneho zoznamu postupov verejného obstarávania Odb.: Obec Hrabské
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
870.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania Odb.: Obec Hrabské
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
250.00 €
Príprava žiadosti k projektu Hrabské - vybudovanie vodného zdroja, verejného vodovodu a výdajných stojanov na pitnú vodu v rómskej osade Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Lenka Hujdičová
575.00 €
Pozemok CKN 379 a CKN 380 Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Dušan Kravec
732.00 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu- opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Kontokorentný úver Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Prima Banka, a. s.
90000.00 €
Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej dňa 17.01.2019 Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Implementácia NP - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úhrada za lekársky posudok Odb.: Obec Hrabské
Dod.: KaMK, s. r. o
25.00 €
Pozemok registra E KN parcelné číslo 1590, orná pôda o výmere 1288 m2 Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ľuboš Petrenko, Helena Petrišáková, Helena Spišáková
1290.00 €
Riadenie projektu - externý manažment pre projekt - Miestna občianska poriadková služba v obci Hrabské Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Project Consult, spol. s. r. o.
18000.00 €
Stavebné práce na základnej škole v obci Hrabské Odb.: Obec Hrabské
Dod.: PR - BUILD, s. r. o.
29470.77 €
Audit účtovnej závierky,súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou. Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1200.00 €
Právne služby týkajúce sa obecných záležitostí Odb.: Obec Hrabské
Dod.: JUDr. Ivan Savčák
0.00 €
Miestna občianska poriadková služba v obci Hrabské Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
98146.94 €
Dotatok - terénna sociálna práce Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Mo&AD, s. r. o.
80.00 €
Miestna občianska poriadková služba v obci Hrabské Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Prima Banka, a. s.
0.00 €
Doplnenie zaverečného ustanovenia Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P - projekt plus
0.00 €
Dodatok k Dexia Komunál Superlinka Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Prima Banka, a. s.
200.00 €
Prístup marginalizovaných rómskych komunít k pitnej vode106246,67 Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
106246.67 €
Hasičská zbrojnica v obci Hrabské Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30000.00 €
Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriane nepriaznivých situácií rómskej komunity Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P - projekt plus
4771.30 €
Zmluva o prevode vlastníckeho práva, kúpna zmluva, zmluva o zverení ďalšieho majektu Odb.: Prešovký samosprávny kraj
Dod.: Obec Hrabské
1.00 €
Pozemok registra KN-C parcelné číslo 340/2 Odb.: Slavomír Trudič
Dod.: Obec Hrabské
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Prima Banka, a. s.
0.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Hrabské
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
0.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P - projekt plus
0.00 €
Realizácia geologickej úlohy Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Peter Vavrek
0.00 €
Kontokorentný úver Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Prima Banka, a. s.
0.00 €
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár