Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Miestna občianska poriadková služba Hrabské II

 07.09.2022

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba Hrabské II

Miesto realizácie projektu: Slovensko, Východné Slovensko,  Prešovský kraj, Obec Hrabské

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Konkrétny cieľ projektu: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Výška NFP: 53 894,68 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 6/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 6/2023

Opis projektu:

Prostredníctvom projektu bude opäť vytvorená a aktívna miestna občianska poriadková služba s počtom 4 členov. Vytvorením pracovných miest pre znevýhodnené marginalizované skupiny v rámci výkonu miestnej občianskej poriadkovej služby, projekt zvýši zamestnanosť príslušníkov MRK žijúcich v obci Kechnec. Výstupom projektu bude podpora integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci spoločenstva. Prínosom projektu bude taktiež eliminácia negatívnych javov v obci ako napríklad čierne skládky, neporiadok na verejných priestranstvách, narúšanie nočného pokoja, vypaľovanie trávy, záškoláctvo a pod. Realizácia projektu prispeje taktiež k zlepšeniu bezpečnosti na miestnych komunikáciách.

Hlavný cieľ projektu: je prispieť k zníženiu negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID-19 v podmienkach SR a zároveň zvýšiť odolnosť dotknutých oblastí na zvládnutie podobných situácií v budúcnosti.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Typ aktivity: - Poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK.

Projekt napĺňa nasledovný merateľný ukazovateľ:

P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 4

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk             www.minv.gov.sk


OZNAM - Zber nebezpečného odpadu
18 / 05 / 2023

OZNAM - Zber nebezpečného odpadu

na základe harmonogramu bude dňa 30.5.2023 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 9:15-10:30 hod. Nebezpečný odpad môžete priniesť v uvedenom čase na parkovisko pri budove Obecného úradu Hrabské, Hrabské 103, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FÚRA, s. r. o, a vodič odpad bezpečne prevezme.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár