SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 95)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15.11.23 Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Hrabské Odb.: Mesto Bardejov
Dod.: Obec Hrabské
71 €
11.10.2023 Predaj parciel Odb.: Mária Glitová
Dod.: Obec Hrabské
1 067 €
1/2024 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmuvy Odb.: Obec Hrabské
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
04082023 Zriadenie účtu Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Prima Banka, a. s.
0 €
20062023 Predlženie platnosti zmluvy Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
D23/34/054/382 Zníženie počtu UoZ Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
02052023 Zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na území obce Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Občianske združenie Druhá šanca
130 €
22052023 Vykonávanie dohodnutých servisných úkonov Odb.: Obec Hrabské
Dod.: EZV, spol. s r.o.
120 €
16052023 Zriadenie účtu Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Prima Banka, a. s.
0 €
ZLP-VT-2023-0488 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Hrabské
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
PK-060423-14 Vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Hrabské
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
20 €
23/34/054/382 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 897.50 €
28.3.2023 Zriadenie účtu Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Prima Banka, a. s.
0 €
ZML-3-63/2021-230 Tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1. v počte 2 ls Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
2/34054/31 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnaie - opatrenie č. 2 Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
68.46 €
11.01.2023 Dar - pozemok registra EKN parcelné číslo 813/2 orná pôdy o výmer 151 m2 Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Marek Glitta, Katarína Glittová
0 €
20.12.2022 Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Hrabské Odb.: Mesto Bardejov
Dod.: Obec Hrabské
35 €
1/2023 Zmena cenových podmienok Odb.: Obec Hrabské
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
03.11.2022 Externý manažment pre projekt: Miestna občianska poriadková služba v obci Hrabské II Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Diervilla, spol. s r.o.
6 000 €
31.10.2022 Dodatok k zmluve o spolupráci Odb.: Obec Hrabské
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk